Parsęta w dobrych rękach !

Bardzo dobra wiadomość pojawiła się na stronie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie użytkowania obwodu rybackiego rzeki Parsęty. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oficjalnym pismem poinformował ,że złożona przez Związek w dniu 15 czerwca oferta na użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty okazała się najkorzystniejsza pod względem wysokości kwoty na zarybienie jak i zapewnienie bioróżnorodności. Związek oferując 502 435 zł  wyprzedził Okręg PZW Poznań ,kwota 352 000 zł i Okręg PZW Szczecin, kwota 302 880 zł . Wybór oferty Związku na pewno ucieszy środowisko wędkarzy z gmin leżących wzdłuż rzeki. Związek to gwarant zrównoważonej gospodarki zasobami , a także organizacja potrafiąca jednoczyć się ze wszystkimi środowiskami na rzecz dążenia do jak najwyższego poziomu ichtiofauny i ochrony zasobów Parsęty. Teraz czekamy na  podpisanie umowy.