Umowa podpisana ! Znamy zasady połowu ryb w Parsęcie

W dniu dzisiejszym w Karlinie została podpisana umowa na użytkowanie odwodu rybackiego nr 1 rzeki Parsęty , między Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ,a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie,. Związek reprezentowali Waldemar Miśko i Marek Zawadzki, natomiast RZGW dyrektor Andrzej Kreft. Podpisanie umowy dzierżawienie obwodu rybackiego ze związkiem zrzeszającym samorządy jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Do tej pory użytkownikami były Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego. Wraz z podpisaniem umowy znamy już wysokość opłat za zezwolenia na wędkowanie , sposób ich dystrybucji i warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie. Znamy też plany działania Związku związane z zarybianiem Parsęty oraz ochrony jej zasobów. Zapraszam do zapoznania się z informatorem Obwodu rybackiego nr 1 rzeki Parsęty