Zarybianie i walka z kłusownictwem

W dniu dzisiejszym Związek Miast i Gmin Dorzecza  Parsęty jako użytkownik obwodu rybackiego nr 1 wykonał swoje pierwsze zarybianie w ramach nowego projektu.  Od górnego biegu rzeki Parsęty wpuszczono narybek  „0+” pstrąga potokowego. Pomiędzy Białogardem a Sławoborzem przy  potoku  przedstawicieli ZMiGDP. Podpisano także umowę na wspomniany projekt - „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty”- między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie a Związkiem Miast i Gmin Dorzecza  Parsęty. W ramach wymienionej umowy dofinansowane będzie zarybianie obwodu rybackiego  rzeki Parsęty nr 1 gatunkami ryb ginących i zagrożonych wyginięciem oraz zakup wyposażenia służącego do walki z kłusownictwem. Umowę podpisali: prezes WFOŚiGW w Szczecinie – Jacek Chrzanowski ,Waldemar Miśko – przewodniczący ZMiGDP oraz Krzysztof Bagiński członek zarządu ZMiGDP. W najbliższych dniach również na terenie gminy Dygowo będą prowadzone akcje zarybiania. Zapraszam na krótką relację wideo z dzisiejszego spotkania przy potoku Ponik.