Walne zebranie Koła PZW Dygowo

W niedzielę 22 stycznia w świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się walne zgromadzenia członków najstarszego w powiecie Koła PZW Dygowo. Początek istnienia tej organizacji to rok 1975. Prezes koła Tadeusz Wygaś  przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. Za okres sprawozdawczy zarząd koła otrzymał   absolutorium. Przeprowadzono wybory nowego zarządu. Prezesem koła został nadal Tadeusz Wygaś a skarbnikiem  Izabela Płomińska. Wcześniej skarbnikiem był Grzegorz Starczyk , ale w związku z wyborem na wójta nie może dalej pełnić tej funkcji. Wybrano także skład komisji rewizyjnej ,sądu koleżeńskiego oraz wyłoniono delegatów na Okręgowy zjazd PZW. Na posiedzeniu przedstawiono uchwałę Zarządu Głównego PZW w zakresie wysokości składek członkowskich na rok 2017 oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Koszalinie i opłat na wędkowanie na rzece Parsęcie.
Składka członkowska ZG PZW wynosi 86,- złotych , ulgowa 43,- złote (młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, mężczyźni od 65 lat , kobiety od 60 lat), ulgowa 22,- złote (członkowie do 16 lat).
Składka roczna ZO PZW Koszalin na wody górskie i nizinne wynosi 200,- złotych , składka ulgowa 120,00 złote (młodzież 16-24 ucząca się i studenci, mężczyźni od 65 lat , kobiety od 60 lat) .
Składka roczna ZO PZW Koszalin na wody nizinne wynosi 170,- złotych, ulgowa 103,- złote (młodzież 16-24 ucząca się i studenci, mężczyźni od 65 lat , kobiety od 60 lat). Opłata uzupełniająca 30,- złotych.
 Opłata na rzekę Parsętę  będącą w użytkowaniu przez ZMiGDP wynosi 250,- złotych rocznie. Ulgowa opłata 175 złotych (młodzież do 18 lat, mężczyźni od 65 lat , kobiety od 60 lat).
Opłata na Pyszkę  będącą w użytkowaniu przez ZMiGDP wynosi 100,- złotych rocznie. Ulgowa opłata 70,- złotych (młodzież do 18 lat, mężczyźni od 65 lat , kobiety od 60 lat).