Zarybianie Pysznicy dolnej (wywiad z ichtiologiem)

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przeprowadził na terenie gminy Dygowo zarybianie letnie trocią wędrowną. W górnym i dolnym biegu Pysznicy Łącznie wypuszczono 67 500 sztuk narybku. We wczorajszej akcji na Mokradle Pyszka uczestniczyli także uczniowie klasy IV i V ze szkoły w Dygowie oraz wójt Grzegorz Starczyk. Ichtiolog ZMiGDP Artur Maciąg w trakcie wypuszczania  narybku przez strażników związku opowiedział  o pochodzeniu ryb, procesie sztucznego tarła oraz inkubacji. Dla uczestników tego przyrodniczego wydarzenia Związek  zorganizował również ognisko i pieczenie kiełbasek. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z ichtiologiem Związku ,który przedstawił wiele informacji dotyczących procesu zarybiania i dalszego życia ryb wędrownych w naturalnym środowisku.