Wycinka topoli za Dygowem

Wycinka topoli za Dygowem

Firma działająca w ramach zlecenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wykonała w dniu dzisiejszym wycinkę jedenastu topoli przy drodze wojewódzkiej nr 163 ,tuż za Dygowem w kierunku Wrzosowo. Okresowo w czasie wycinki były utrudnienia w ruchu. Planowana jest także wycinka wysokich topoli na odcinku drogi w

Pyszce.

Autor zdjęć Marek Kawęcki


Drukuj