Jak ważne jest dla człowieka środowisko naturalne, miejsce w którym żyje na co dzień,  już dziś nie trzeba  nikogo o tym przekonywać. Trzeba jednak w dalszym ciągu uwrażliwiać każdego ,aby na co dzień utrzymywać i przywracać krajobrazy naszej najbliższej okolicy do ich optymalnego znaczenia estetycznego i ekologicznego.

Po 15 latach wraca do swoich statutowych zadań Dygowskie Stowarzyszenie Ekologiczne, które za cel bierze sobie właśnie ochronę i rewitalizację miejsc krajobrazu gminy Dygowo oraz promocję ekologii.

Pierwszym zadaniem  jakie postawiło przed sobą stowarzyszenie to uprządkowanie terenu zielonego przy dworcu kolejowym w Dygowie. W lutym tego roku wichura powaliła białą topolę , która do dnia dzisiejszego, połamana i częściowo oparta o sąsiednie drzewo czeka pocięcie a teren na uporządkowanie.

Zadanie nie jest proste gdyż działka należy do jednej ze spółek kolejowych. Wszelkie działanie na tej działce mogą odbywać się tylko za zgodą właściciela i na jego zlecenie.

W dniu dzisiejszym członkowie stowarzyszenia spotkali się z wójtem Gminy Dygowo, który przedstawił aktualną sytuację związaną z powalanym drzewem oraz aspektem praw własności gruntów w okolicy. Spółka PKP zleciła już pocięcie drzewa i ma to fizycznie nastąpić do końca października a wszelkie dalsze działania związane z tym terenem muszą być omawiane wyłącznie z właścicielem działki.

Nowy zarząd Stowarzyszenia podejmie rozmowy z PKP w sprawie zagospodarowania terenu jako miejsca wypoczynku i rekreacji.