W świetlicy w Jazach odbyło się walne zebranie Dygowskiego Stowarzyszenia Ekologicznego. Sprawozdanie finansowe organizacji za rok 2019 przedstawił przewodniczący zebrania Jerzy Leszczyński. Niestety reaktywacja działalności stowarzyszenia po 15 –letniej przerwie zbiegła się  z pandemią i mimo ambitnych planów organizacja nie uzyskała przychodów ,a co za tym idzie ,również nie wydatkowała środków finansowych. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi.

Prezes DSEKO Robert Jaruzel zaprezentował oficjalnie logo stowarzyszenia , którego twórcami są Pani Halina Gławdzin oraz jej syn Dawid Gławdzin. Symbol organizacji będzie mił  swoje miejsce miedzy innymi na koszulkach, które otrzymają członkowie DSEKO.

Gościem zebrania był Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk.

DSEKO-dygowo

dseko-dygowo

dseko-dygowo

dseko-dygowo