W pasie drogowym drogi wojewódzkiej, na odcinku Wrzosowo –Jazy , zarządca drogi wykonuje wycinkę drzew przydrożnych. Drzewa , w większości jesiony ,usuwane są gdyż są obumarłe lub w większości obumarłe. Ulistnienie w okresie wegetacyjnym nie przekracza 10 procent. Uschnięte drzewa stanowią duże zagrożenie dla użytkowników drogi , szczególnie podczas silnych wiatrów.

droga-nr-163-wycinka-drzew

wycinka-drzew-droga-nr-163