Nagłe ocieplenie spowodowało przebudzenie pszczół. Pierwszy wiosenny oblot daje hodowcom niezapomniane wrażenia. Ruch pszczół wokół uli jest prawie jak w sezonie letnim.  W pasiece Państwa Rytwińskich w Dygowie rozpoczęły się pierwsze wczesnowiosenne prace. Pan Czesław Rytwiński opowiedział jakie prace w pasiece są niezbędne do wykonania w tym czasie.