Opustoszałe obiekty gospodarcze po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym Wrzosowo we Włościborzu ,od wielu lat szpeciły krajobraz miejscowości. Zlokalizowane przy drodze powiatowej i Domu Pomocy Społecznej przypominały przejeżdżającym i odwiedzającym Włościbórz epokę PRL-u. Ponadto mieszkańcy Włościborza oraz sąsiednich Piotrowic byli pełni obaw czy nie wróci w to miejsce przemysłowa hodowla zwierząt.

Na szczęście  administrator terenu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie , zlecił  wykonanie rozbiórki całkowitej kompleksu obiektów popegeerowskich. Stodoła , tuczarnia ,wypajalnia ,chlewnia , jałownik , bukaciarnia oraz instalacje podziemne  zniknęły z powierzchni ziemi. Pozostałości po rozbiórce zostały wywiezione a teren rozplantowany.

Poniżej fotografie kompleksu przed i w trakcie rozbiórki oraz po zakończeniu prac.