Zebranie sołeckie w Bardach

Świetlica w Bardach w dniu wczorajszym była miejscem dwóch zebrań sołeckich. Jako pierwsi korzystali  z gościnności mieszkańcy Miechęcina, którzy nie mają własnej świetlicy, a następnie  o godzinie 18:30 rozpoczęło się spotkanie mieszkańców sołectwa Bardy. Na tym spotkaniu stronę Gminy Dygowo reprezentowali wójt Grzegorz Starczyk, sekretarz Dorota Gruchała i przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski oraz radny Adam Kuster. Podobnie jak na innych zebraniach  pojawili się także dzielnicowi posterunku Policji w Dygowie. Omówili funkcjonowanie jednostki w Dygowie oraz formy komunikacji mieszkańców przy zgłaszaniu zdarzeń. Mieszkańcy sygnalizowali policjantom fakt nagminnego przekraczania prędkości przez kierowców przejeżdżających przez Bardy. Wójt tradycyjnie przedstawił zagadnienia z wiązane z finansami gminy , inwestycjami oraz omówił zmiany w ustawie o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew. Przypomniał także o możliwości składania wniosków o utylizację azbestu znajdującego się na posesjach. Najważniejsze tematy poruszane na zebraniu zainicjowane przez mieszkańców , to konieczność przedłużenia i oświetlenie chodnika  w kierunku Włościbórz, biegające po miejscowości psy, usuwanie drzew na cmentarzu i temat który był najdłużej omawiany to droga Bardy – Czernin.  Mieszkańcy mieli uwagi związane z odśnieżaniem i zmniejszeniem szerokości drogi na skutek wykonywanej orki zbyt blisko pasa drogowego. Na zakończenie pojawił się jeszcze temat wymiany podłogi na głównej sali świetlicy ,której wymiana zaplanowana była na  dzień następny.