Sołtys miejscowości Bardy rezygnuje z funkcji (oświadczenie)

Sołtys miejscowości Bardy rezygnuje z funkcji (oświadczenie)

Szanowni Państwo.
            Pragnę poinformować, że z dniem 1 lipca br. przestałem pełnić funkcję sołtysa m. Bardy. Stosowne dokumenty dotyczące mojej rezygnacji zostały złożone na ręce wójta Gminy Dygowo. Powyższą decyzję podjąłem po konsultacji z Radą Sołecką. Wówczas uznałem, że formuła kierowania Sołectwem Bardy, poza miejscem zamieszkania, w praktyce nie do końca się sprawdziła. Uważam, że obowiązki Sołtysa powinno się pełnić w miejscu zamieszkania, w stałej więzi z mieszkańcami, a w moim przypadku od kilku miesięcy nie jest to możliwe.
            Jednocześnie chciałbym podziękować członkom Rady Sołeckiej, na których nie tylko w działalności codziennej, ale i w sytuacjach szczególnych, zawsze mogłem liczyć. Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom naszego sołectwa za okazywaną pomoc, sympatię i zrozumienie, bez pomocy których wiele organizowanych imprez nie mogłoby się odbyć. Wyrazy szacunku i słowa podziękowania za ponad 3-letnią współpracę kieruję w stronę pracowników Urzędu Gminy Dygowo, na czele z wójtem gminy, Panem Grzegorzem Starczykiem.
              W moich podziękowaniach, nie mógłbym zapomnieć o przewodniczącym Rady Gminy Panu Arturze Wasiewskim, który zawsze służył mi radą i pomocą w mojej codziennej działalności na rzecz mieszkańców sołectwa i gminy.
Jeszcze raz Wam wszystkim serdecznie dziękuję.
                                                                   
                                                                     Adam KUSTER