W świetlicy Bardach odbyło się doroczne zebranie wiejskie mieszkańców. Wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych. Mieszkańcy zgłaszali swoje problemy i uwagi m.in.: zły stan dróg i poboczy, melioracje, konieczność rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz budowa boiska