W świetlicy w Bardach odbyły się dwa zebrania sołeckie w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich. W pierwszym, o godzinie 17:00, mieszkańcy Bardów wybrali  na drugą kadencję Annę Andrzejewską, która zdobyła większą liczbę głosów niż jej kontrkandydat, Andrzej Iwicki. Do rady sołeckiej wybrano Anetę Czapkę, Agatę Kukielewską oraz Annę Kruszewską.

Zebranie prowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, oraz radnej Lucyny Pokusy. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.