3 lipca 2024 roku w świetlicy wiejskiej w Czerninie mieszkańcy miejscowości zebrali się, aby wybrać nowego sołtysa. Dotychczasowa sołtyska, wybrana 17 czerwca, złożyła pisemną rezygnację z pełnionej funkcji, co wymusiło przeprowadzenie kolejnych wyborów.

W zebraniu wzięły udział 22 osoby, które miały do wyboru dwie kandydatury: Alicję Wentę i Monikę Lebowską. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 16 do 5, nową sołtyską została Monika Lebowska.

Zebranie prowadził wójt Gminy Dygowo, w obecności przewodniczącego rady gminy Jerzego Leszczyńskiego oraz sekretarza zebrania Małgorzaty Lejkowskiej.