Jak minął rok w ... sołectwie Czernin?

W sołectwie Czernin od siedmiu  miesięcy  sołtysem jest  Katarzyna Majcher. Wcześniej, czyli od czasu wyborów w całej gminie, funkcję tę pełniła Jolanta Pomes, która w sierpniu 2015 roku zrezygnowała. Pani Katarzyna od chwili objęcia obowiązków przekazuje pozytywna energię mieszkańcom Czernina, którzy chętnie włączają się  w jej inicjatywy. Jednocześnie jako sołtys  wsłuchuje się w potrzeby społeczności, reaguje na wnioski mieszkańców, które często są skutecznie załatwiane przez Urząd Gminy ,lub za jego pośrednictwem przekazywane do innych instytucji. Dużą aktywność pani sołtys w sprawach Czernina widać także na posiedzeniach Rady Gminy. Do realizacji wielu pomysłów oraz załatwiania zgłaszanych spraw ,wsparciem  jest  doświadczenie rady sołeckiej ,a także rady pomocniczej i młodzieżowej. Zapraszam na rozmowę z panią sołtys i radą sołecką Czernina.