W świetlicy wiejskiej w Dębogardzie odbyły się przedterminowe wybory sołtysa. Dotychczasowa sołtys pani Ewa Madej złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Na zebraniu obecnych było 26 mieszkańców. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę na sołtysa – panią Żanetę Masłowską. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w wyniku którego 24 głosami (2 nieważne) wybrano  nową sołtys Dębogardu.

Ustępująca sołtys pani Ewa Madej jako pierwsza pogratulowała nowej sołtys. Podziękowała również mieszkańcom za dwudziestoletnią współpracę na rzecz społeczności Dębogardu.

Mieszkańcy także docenili pracę sołecką pani Ewy. Były słowa podziękowań , życzenia , wręczono kwiaty i pamiątkowy grawerton oraz tort.

Na zebraniu obecni byli: wójt Grzegorz Starczyk, który przeprowadził wybory oraz przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński.