Spotkanie Wójta Gminy Dygowo z mieszkańcami Dygowa

W dniu wczorajszym w świetlicy w Dygowie odbyło się coroczne spotkanie Wójta Gminy Dygowo z mieszkańcami Dygowa. Gminę Dygowo reprezentowali wójt Grzegorz Starczyk, sekretarz Dorota Gruchała, przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski, radni Marcin Dyjak, Robert Jaruzel, Zbigniew Kozak i Adam Kuster. Obecnych  na spotkaniu było 34 mieszkańców. Jako pierwsi zabrali głos policjanci z posterunku w Dygowie. Po wstępie z informacjami związanymi z funkcjonowaniem  jednostki, policjanci odpowiadali na pytania. Zainicjowane przez mieszkańców tematy to poruszanie się rowerzystów i pieszych po zmierzchu  bez elementów odblaskowych, parkowanie samochodów w centrum miejscowości oraz tematy związane ze wspólnymi dyżurami  z policjantami z Ustronia Morskiego i patrole ze strażą gminną. Policjanci poinformowali ,że ze względu na minimalną obsadę posterunków w weekendy dwie gminy musi obsługiwać patrol łączony. Natomiast w kwestii patrolów ze strażnikami  z Dygowa wspólne akcje , zwłaszcza przy różnych uprawnieniach ustawowych uzupełniają się. Podano jako przykład możliwość kontroli  posesji przez strażników pod kontem stosowanego paliwa w piecach. Następnie wójt przedstawił sytuację  finansową gminy w oparciu o przeprowadzony przez firmę zewnętrzną audyt, puli środków  w kwocie 2800 złotych przyznanych na inicjatywy sołeckie, funkcjonowanie szkół i przedszkoli w obliczu reformy oświatowej oraz informacje o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i możliwości pozbycia się azbestu z posesji. Mieszkańcy poruszyli szereg tematów wśród których najistotniejsze w kolejności  to zaorane drogi gminne gruntowe, przyszłość zabytkowego budynku byłego Domu Kultury w Dygowie, koncepcja wykorzystania na centrum kulturalne tzw. „fundamentów” przy Kolejowej oraz temat zadłużenia gminy. Pojawiła się dyskusja związana z jakością utrzymania dróg żużlowych , ograniczenia prędkości przejeżdżających przez Dygowo pojazdów i najbardziej „gorący” temat związany z przyszłością straży gminnej. Głosy mieszkańców , którzy dostrzegają potrzebę dalszego funkcjonowania  formacji strażników poddawały pod rozwagę podjęcie ostatecznej decyzji  w tej spawie. Była też cenna uwaga jednego z mieszkańców dotycząca funkcjonowania Gminy w dobie zadłużenia. Zwrócił on uwagę ,że cięcie koszów, ograniczenie inwestycji to jedno, ale trzeba pamiętać o przychodach poprzez szukanie nowych inwestorów.  Tu można dodać ,że jednym z ostatnich tematów była dyskusja o przyszłej inwestycji – biogazowni.