Sołtys Dygowa zgłoszony do plebiscytu "Sołtys Roku 2017"

Sołtys Dygowa - Wojciech Galek ,został zgłoszony przez gromadę do plebiscytu "Sołtys Roku 2017", organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Głos Dziennik Pomorza. Głosowanie na kuponach zamieszczonych w Głosie Koszalińskim ,poprzez FB i SMS rozpocznie się 4 sierpnia i trwać będzie do 24 sierpnia. Laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną wyróżnieni we wrześniu nagrodą finansową 5000 złotych dla każdego Sołtysa. Kandydaturę można obserwować pod adresem: http://www.gk24.pl/plebiscyt/karta/wojciech-galek-solectwo-dygowo-gmina-dygowo,39881,1701407,t,id,kid.html
Zapraszamy do głosowania