Wojciech Galek sołtysem Dygowa. Nie zawiodę zaufania

W świetlicy w Dygowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców największego sołectwa w gminie -Dygowa. Przed rozpoczęciem wyborów sołtysa rozgorzała dyskusja dotycząca gospodarki odpadami w gminie w kontekście przyjętych przez radę wyższych opłat. Część mieszkańców nie zgadzała się argumentacją wójta  dotyczącą niezbędności podwyżek w przyjętej wysokości. Pojawiały się głosy niezadowolenia z aktywności w tej sprawie radnych  reprezentujących mieszkańców w czasie posiedzeń rady gminy.  Na sołtysa mieszkańcy zgłosili pełniącego tę funkcję od czterech lat Wojciecha Galek, który w głosowaniu uzyskał jednogłośny wybór ( (70 głosów). Do rady sołeckiej weszli: Czesława Buława, Barbara Grygonis i Jerzy Król.


Drukuj