W Dygowie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność sołectwa Dygowo w okresie minionej kadencji 2015-2019.  Sołtys Wojciech Galek i rada sołecka zaprosili sympatyków, działaczy , sponsorów , którzy wspierali lub współuczestniczyli w działalności na rzecz społeczności Dygowa. Wśród gości obecni byli: wójt Grzegorz Starczyk, proboszcz parafii Dygowo ks. Piotr Niedźwiadek oraz prezes Banku Spółdzielczego w Białogardzie Ireneusz Górski. Sołtys przywitał zebranych i podziękował im za ogromne wsparcie i włożoną pracę na rzecz sołectwa, która owocowała wieloma sukcesami. Czesława Buława zaprezentowała obszerny czteroletni dorobek sołectwa. Szczególne miejsce w prezentacji zajął dwukrotny udział sołectwa Dygowo w Dożynkach Prezydenckich w Spale , gdzie wystawiony był wieniec dożynkowy. Podkreślony został udział sołectwa w akcjach pomocowych i imprezach rekreacyjnych dla mieszkańców. Prezentację zakończyło stwierdzenie ,że lokomotywą działań sołectwa jest sołtys Wojciech Galek dla którego miniona kadencja to dopiero rozgrzewka przed  kolejnymi wyzwaniami.  Sołtys został uhonorowany pamiątkowym kolażem zdjęć z okolicznościową rymowanką pochwalną , tortem oraz upominkiem.