20 czerwca w ośrodku kultury w Dygowie mieszkańcy największej miejscowości w gminie wybrali sołtysa oraz radę sołecką. Jedynym kandydatem był pełniący tę funkcję przez dwie kadencje Wojciech Galek. Zyskał on poparcie wszystkich 76 mieszkańców, którzy oddali swoje głosy na "tak". Tym samym Wojciech Galek po raz trzeci z rzędu został wybrany sołtysem Dygowa.

Skład rady sołeckiej uległ zmianie. Nowymi członkiniami rady zostały: Joanna Cyrklaff, Monika Maj, Marzena Orzeł i Karolina Rytwińska. Podczas zebrania zarząd OSP w Dygowie podziękował sołtysowi i ustępującej radzie za lata owocnej współpracy. Prezes OSP, Marcin Tekiel, podkreślił, że na sołtysa i radę zawsze można było liczyć, a ich pomoc była nieoceniona. Wojciech Galek również wyraził wdzięczność ustępującej radzie za ich zaangażowanie.

Zebranie prowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnych Marcina Dyjaka, Tadeusza Kurowskiego i Dariusza Niemierzyckiego, przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego oraz sołtysa Wojciecha Galka. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.