Jak minął rok w ... sołectwie Miechęcino?

Po ostatnich wyborach sołtysów widać , że powoli następuje zmiana pokoleniowa w sołectwach gminy Dygowo. Zwycięża młodość , do głosu dochodzą kobiety, co bardzo cieszy. Takie zmiany dotarły do Miechęcina. Joanna Starczyk otrzymała zaufanie od mieszkańców i mandat sołtysa. Podejmowane przez panią sołtys wspólnie z rada sołecką ,inicjatywy mieszkańcy akceptują i włączają się w ich realizację. Dobry przykład idzie z góry, więc aktywność sołectwa od czasu wyboru sołtysa i rady na arenie działań gminnych zdecydowanie wzrosła. Zapraszam na rozmowę z sołtys Joanną Starczyk i paniami z rady i grupy wspierającej w codziennej pracy sołectwa.

Drukuj