Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’’, który od lat pomaga w organizacji wspólnych imprez. Tegoroczna zabawa choinkowa to wsparcie ze strony Stowarzyszenia w postaci ponad 70 paczek dla dzieci oraz prowadzącej zabawę animatorki -Mikołajki. Także sołtysi tych trzech sołectw: Monika Zielińska, Lucyna Pokusa oraz Dariusz Olenowicz chętnie włączają się w tworzenie sąsiedzkich więzi.

Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.