Zebranie sołeckie w Piotrowicach

Zebranie sołeckie w Piotrowicach

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa Piotrowice z Wójtem Gminy Dygowo. Do świetlicy wiejskiej  przyszło 19 osób. Ze strony Gminy Dygowo obecni byli: wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski, radni Józef Janiak i Robert Jaruzel oraz  Małgorzata Lejkowska – protokolantka. Na początku zebrania obecni

byli także policjanci z posterunku w Dygowie. Omówili zadania jednostki ,  poinformowali o formach kontaktu z dzielnicowymi oraz apelowali o stosowanie elementów odblaskowych na drogach publicznych po zmierzchu. Przypomnieli ,że jest to ważne  dla własnego bezpieczeństwa  i stanowi obowiązek prawny.  Następnie wójt omówił sytuację  finansową gminy w oparciu o przeprowadzony przez firmę zewnętrzną audyt, poinformował o puli środków  w kwocie 1300 złotych przeznaczonych na imprezy sołectwa, przedstawił także  funkcjonowanie szkół i przedszkoli w obliczu reformy oświatowej oraz informacje o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew  i możliwości pozbycia się azbestu z posesji. Tematem numer jeden przedstawionym przez mieszkańców to zły stan dróg Wrzosowo- Piotrowice i Piotrowice – Bardy oraz niewystarczające działanie związane z naprawą powstałych zniszczeń w nawierzchni drogi. Podobnie jak we Wrzosowie i Kłopotowie wójt poinformował ,że poczynione są kroki aby ułożyć dywanik asfaltowy na odcinku Wrzosowo- most na Parsęcie. Mieszkańcy sygnalizowali także problem  przejeżdżających przez miejscowość ciężkich pojazdów z drewnem z pobliskich wycinek lasu. Miłośnicy wędkowania na miejscowym stawie wrazili życzenie usytuowania kilku ławek wzdłuż brzegu.

Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.