Karnawał dla dzieci na trzy sołectwa

Karnawał dla dzieci na trzy sołectwa

W dniu wczorajszym trzy sołectwa- Kłopotowo, Piotrowice i Włościbórz- połączyły swoje siły , aby zorganizować zabawę karnawałową  dla dzieci w świetlicy  w Piotrowicach. Z pomocą animatorki – mikołajki  -wypełniona po brzegi sala tętniła zabawą w takt zumby. Połączenie tańca , gimnastyki i łamigłówek sprawiało dzieciom wielką frajdę. Świetnie

zorganizowana wspólna zabawa mogła się odbyć dzięki wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’’, za co Organizatorzy serdecznie dziękują. W tym miejscu  chciałbym się podzielić spostrzeżeniem :w grupie łatwiej i weselej. Wydawałoby się proste i banalne ,jednakże organizowanie imprez  przez pojedyncze sołectwa , często spotyka się z różnymi problemami , jak na przykład frekwencja czy finansowanie. Wiem , niektórzy powiedzą: Kłopotowo i Włościbórz nie mają świetlicy. To prawda , ale może dzięki temu więzi miedzyludzkie , poczucie wspólnoty i satysfakcja ze wspólnych przedsięwzięć jest większa. Siła w grupie, rzec by można. Taką nazwę przyjęła organizacja z Gościna ,która wspomaga chętnych w pozyskaniu funduszy europejskich. I to się sprawdza. Oczywiście życzę sołtysom z Kłopotowa i Włościborza , aby wybudowali własne świetlice , nie mniej może warto pomyśleć o wspólnych imprezach w kontekście zbliżającego się sezonu letniego


Drukuj