Pustary poza trasą ... autobusową

Pustary od dnia dzisiejszego są poza trasą obsługiwaną przez dotychczasowego przewoźnika- Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z Torunia. O przyczynach likwidacji linii spółka wypowiada się następująco: Decyzja o likwidacji przewozów obejmujących  miejscowość Pustary poprzedzona była szczegółową analizą poziomu frekwencji. Wyniki pokazały, że połączenia nie cieszą się zainteresowaniem podróżnych  wystarczającym do ich dalszego utrzymania. Zwracamy uwagę, że połączenia te realizowane były bez wsparcia środków publicznych, co oznacza, że całkowite ryzyko finansowe ponosi przewoźnik. Według przewoźnika wykonano szereg wyliczeń i symulacji uwzględniających (…) zarówno optymalizację rozkładu jazdy, podwyżkę cen biletów czy wprowadzanie mniejszych autobusów. Żadne z zastosowanych zabiegów nie przyniosło,wystarczającego do utrzymania połączeń, wzrostu rentowności. W tej sytuacji mamy co mamy. Prawa rynku są nieubłagalne. Od czerwca ,kiedy to Gmina Dygowo otrzymała pierwszą informację o zamiarze likwidacji linii na której znajdują się Pustary, nic się nie zmieniło. Wymiana korespondencji, badanie rynku przy pomocy ankiet oraz rozmowy i spotkanie z przedstawicielem Arriva nie zmieniły decyzji przewoźnika – 31 sierpnia to ostatni dzień kursów autobusów przez Pustary. Oczywiście spółka nie wyklucza wznowienia połączenia z miejscowością gminy Dygowo, twierdzi (...) Jesteśmy zawsze otwarci na rozmowy z władzami gminy, które, jak wiemy, są zainteresowane wypracowaniem kompleksowego rozwiązania kwestii komunikacji autobusowej w gminie.  Mamy nadzieje, że wspólnie uda się nam wypracować ofertę przewozową  optymalną zarówno dla mieszkańców, samorządu i przewoźnika. Gmina Dygowo poczyniła działania , aby przywrócić obsługę połączeń  autobusowych przez Pustary. Najprawdopodobniej od połowy września będzie to lokalna firma przewozowa. Aktualnie trwa załatwianie formalności z uruchomieniem linii . Szczegóły w reportażu o problemach komunikacyjnych miejscowości Pustary. Zapraszam.