Zebranie sołeckie we Włościborzu

W dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie mieszkańców Włościborza z Wójtem Gminy Dygowo. Zebranie zostało zorganizowane w Domu Pomocy Społecznej. Sołectwo korzysta z gościnności ośrodka ze względu na brak świetlicy wiejskiej. Spotkanie we Włościborzu zakończyło tegoroczne zebrania sołeckie. Gminę Dygowo reprezentowali: wójt Grzegorz Starczyk , sekretarz gminy Dorota Gruchała oraz wiceprzewodnicząca rady gminy i sołtys Lucyna Pokusa. Wzorem poprzednich spotkań jako pierwsi głos zabrali policjanci. Dzielnicowy po krótce przedstawił jak funkcjonuje jednostka na terenie gminy i omówił możliwe formy kontaktu w przypadku zdarzeń. Następnie wójt przedstawił sytuację  finansową gminy w oparciu o przeprowadzony przez firmę zewnętrzną audyt, poinformował o puli środków  w kwocie 1300 złotych przeznaczonych na imprezy sołectwa, omówił także  funkcjonowanie szkół i przedszkoli w obliczu reformy oświatowej oraz przekazał informacje o o zmianach w ustawie o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew. Tematy poruszone przez mieszkańców to konieczność udrożnienia rur przepustowych łączących staw z  rozlewiskiem ,rewitalizacja stawu ,budowa świetlicy oraz opłakany stan dróg w kierunku Wrzosowo i Bardy. Ponadto mieszkańcy sygnalizowali problem poruszania się po nowo wyremontowanych drogach pojazdów o większym tonażu niż dopuszczalny i przekraczania prędkości przez pojazdy przy boisku i placu zabaw dla dzieci.