Nowy sołtys we Włościborzu

Sołectwo we Włościborzu wybrało nowego sołtysa. Pełniąca  tę funkcję Lucyna Pokusa zakończyła dziś swoją czteroletnią kadencję. Tradycyjnie w gościnnych progach Domu Pomocy Społecznej zebrało się 46 mieszkańców sołectwa, celem wybrania sołtysa. Uprawnionych do głosowania było 45 osób. Do głosowania zgłoszono dwie kandydatury: dotychczasową sołtys  i Marcina Kuśmirka. Głosy uczestniczących w głosowaniu rozłożyły się prawie po równo. Jeden głos więcej 23 do 22 otrzymał Marcin Kuśmirek i to on od dziś zostaje nowym sołtysem we Włościborzu. Zmienił się także skład Rady Sołeckiej w skład której weszli: Anna Paczyńska, Urszula Kabała i Dawid Okupski.