We Włościborzu drugie wybory i druga kadencja sołtysa

We Włościborzu drugie wybory i druga kadencja sołtysa

Mieszkańcy Sołectwa Włościbórz w dniu dzisiejszym ponownie zebrali się w Domu Pomocy Społecznej ,celem wybrania sołtysa na nową kadencję. Poprzednie wybory ,które odbyły się 26 kwietnia zostały unieważnione. Frekwencja dziś dopisała i na liście obecności pojawiło się aż 77 nazwisk. Podobnie jak w kwietniu na kartach do głosowania pojawiły się  dwie

kandydatury: dotychczasowa sołtyska Lucyna Pokusa i Marcin Kuśmirek. Po podliczeniu kart okazało się ,że ważnych jest 76 głosów. Lucyna Pokusa otrzymała 44 głosy i to zostaje sołtyską na drugą kadencję. Na Marcina Kuśmirka głosowały 32 osoby.  Zebrani zgłosili i w głosowaniu wybrali także skład Rady Sołeckiej ,który przedstawia się następująco: Adam Brzeziński, Jerzy Okupski i Ryszard Marcinkowski.

Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.