Asfaltowanie we Włościborzu

W dniu wczorajszym wykonawca robót na drodze gminnej we Włościborzu rozpoczął układanie nawierzchni asfaltowej. Jako pierwszą położono warstwę wiążącą o grubości 7 cm. Na tak przygotowany odcinek drogi położona zostanie warstwa ścieralna o grubości 5 cm. Niestety ze względu na opady deszczu i niestabilną pogodę prace  z tym związane zostały odłożone. Układanie mieszanki na warstwę ścieralną musi się odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie. Równolegle wykonawca układa nawierzchnię brukową . Prace wykonują dwie brygady brukarzy, od strony drogi powiatowej i od DPS-u.