Zakończono odbiór techniczny drogi powiatowej we Włościborzu

W dniu wczorajszym zakończono procedurę odbiorową odcinka drogi powiatowej we Włościborzu. Trwające od połowy maja prace zostały zakończone w terminie umownym. Bezpowrotnie odszedł do lamusa obraz dróg z minionej epoki. Malowniczo położony Włościbórz zyskał nie tylko znakomicie wyglądające ciągi dróg pieszo-jezdnych z oświetleniem drogowym ,ale także walory krajobrazowe i ładu przestrzennego. Po zakończeniu procedur odbiorowych  oddana zostanie oficjalnie  droga gminna.