Jak minął rok w ... sołectwie Włościbórz?

Sołectwo we Włościborzu jest najmłodszym w gminie Dygowo. Powstało w 2013 roku. Jego pierwszym sołtysem , aktualnie pełniącym tę funkcję jest pani Lucyna Pokusa. Włościbórz w 2015 roku zmienił swoje oblicze za sprawą dużej inwestycji - przebudowy drogi gminnej i powiatowej. Jest to powód do zadowolenia mieszkańców i sołtysa. Jednakże działalność sołectwa to przede wszystkim aktywność na rzecz integracji mieszkańców, pomocy w istotnych sprawach codziennego życia i współpracy z innymi sołectwami. W gościnnych progach Domu Pomocy Społecznej ,rozmawiałem o wydarzeniach minionego roku w miejscowości Włościbórz z paniami, sołtys i Wiesławą  Chaciuk z rady sołeckiej. Zapraszam.