Koniec termomodernizacji szkoły w Czerninie

Zakończyła się inwestycja termomodernizacji szkoły w Czerninie. W piątek zostały ostatecznie , pozytywnie odebrane  roboty budowlane. Zakres prac obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów nad starą częścią szkoły, ocieplenie i wymiana pokrycia dachowego nad nową częścią szkoły, wymiana drzwi zewnętrznych oraz okien połaciowych. Na realizację zadania pozyskan dofinansowanie ze środków WFOSiGW w wysokości 220 527,67 złotych. Koszt inwestycji to 509 010,99 złotych. Szkoła w Czerninie po remoncie jest najbardziej kolorową szkołą w gminie. Zadowolenia z wykonanych prac i końcowego efektu nie kryje dyrektorka Jadwiga Puton. W rozmowie stwierdziła ,że dołoży starań aby we własnym zakresie zabezpieczyć elewację przed otarciem na ciągach komunikacyjnych  oraz kształtować świadomość uczniów w kwestii utrzymania jak najdłużej efektu wykonanych prac wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.