Ostatnie prace remontowe przed pierwszym dzwonkiem w szkole w Czerninie

Szkoła Podstawowa w Czerninie z chwilą wejścia ostatniej reformy szkolnictwa stała się placówką w której będzie realizowany program nauczania dla ośmiu klas. W nadchodzącym roku szkolnym rozpoczną naukę pierwsi ósmoklasiści. Niezbędnym stało się podniesienie funkcjonalności niektórych pomieszczeń szkoły.  Gmina Dygowo zleciła wykonanie

przebudowy szatni oraz wymianę podłogi i malowanie sali zajęć ruchowych.  O kończącym się remoncie i nowym roku szkolnym rozmawiałem z dyrektorką szkoły – Jadwigą Puton. Zapraszam do obejrzenia materiału wideo.