100 pocztówek z Czernina trafi do szkół oraz instytucji w całej Polsce

100 pocztówek z Czernina trafi do szkół oraz instytucji w całej Polsce

Społeczność Szkoły Podstawowej w Czerninie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowała akcję „100 pocztówek na 100 lat Niepodległości”. Uczniowie i nauczycie pozowali do zbiorowej fotografii ,która została opracowana w formę pocztówki. Zdjęcie wykonał Bogdan Żołnierowicz  ,a tekst opracowała polonistka

Liliana Łosiak. Pocztówki zostaną wysłane do instytucji współpracujących ze szkołą oraz do wszystkich szkół imienia Orła Białego w całej Polsce. Adresowanie kartek wykonali uczniowie.

Autor zdjęć Marek Kawęcki


Drukuj