Ogłoszenie Zespołu Szkół w Dygowie

Zespół Szkół w Dygowie informuje ,że dniach 25 i 26 sierpnia odbędą się zajęcia adaptacyjne dla grup 3 latków. Miejsce zajęć to „fundamenty" przy ulicy Kolejowej 10. Zapraszamy.