Rekrutacja dzieci w Zespole Szkół w Dygowie

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do: PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH (dzieci z roczników 2014, 2013 i 2012) , ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (dzieci z rocznika 2011) , KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dzieci z rocznika 2010)
Składanie wniosków i ogłoszeń w sekretariacie ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA w Dygowie, ul. Kolejowa 10
od dnia 20 marca 2017 r.
do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 15:00

Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie kandydata można
pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej:
www.szkoladygowo.republika.pl.
Więcej informacji można uzyskać po numerem
telefonu: 94 35 84 653 (sekretariat szkoły)