Gimnazjaliści z Dygowa reprezentują Powiat Kołobrzeski

Gimnazjaliści z Dygowa będą reprezentować Powiat Kołobrzeski na I Wojewódzkim Przeglądzie Form Artystycznych w Szczecinie  w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych pn. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Organizatorem przeglądu są: Wojewoda   Zachodniopomorski, Zachodniopomorski  Państwowy Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny, Komendant  Wojewódzki Policji oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Przegląd odbędzie się 23 maja. Opiekunem projektu jest Iwona Jaruzel, którego celem zapisanym w regulaminie  jest: przeciwdziałanie używaniu substancji   psychoaktywnych wśród  uczniów gimnazjów poprzez    popularyzację    treści   profilaktycznych    w    tym    zakresie  z wykorzystaniem artystycznych form wyrazu tj.  inscenizacji, śpiewu, tańca. Zapraszam na materiał wideo z próby zespołu.