Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego 2016/2017 w Dygowie

Zespół Szkół w Dygowie zakończył Rok Szkolny 2016/2017. Uroczystości ,które odbyły się w auli szkolnej w pierwszej kolejności skierowane były do uczniów szkoły podstawowej. Głos zabrali goście: wójt Grzegorz Starczyk , ks. dziekan Piotr Niedźwiadek , zastępca dyrektora Agnieszka Lipczyńska, ,wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Izabela Płomińska  oraz Katarzyna Dziuba – była przewodnicząca rady. Następnie wręczono uczniom wyróżnienia i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz frekwencję. Podziękowano także za okresową współpracę kilku nauczycielom. Druga część uroczystego zakończenia roku szkolnego, które poprowadziła dyrektorka Magdalena Skonieczka należała do gimnazjalistów. Efektowny polonez, podziękowania dla nauczycieli, wręczenie tablo to ostatni akcent obecności gimnazjalistów w szkole w Dygowie. Po tym przyszedł czas na nagrody i wyróżnienia dla najlepszych oraz świadectwa dla wszystkich. Uroczystość zakończyła ceremonia przekazania sztandaru szkoły nowemu sztandarowemu.  Tegorocznemu zakończeniu roku szkolnego i pożegnaniu gimnazjalistów towarzyszyła myśl „Wszystko jest lekcją” Eugene Ionesco.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.