„Z językiem polskim za pan brat”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie odbył się Międzyszkolny Konkurspn.„Z językiem polskim za pan brat". Organizatorem konkursu była  Joanna Stachowska, a uczestnikami–  uczniowie klas II – III gimnazjumoraz klasy VII SPze szkół gminy Dygowo.Celem konkursu było krzewienie wiedzy o języku ojczystym oraz rozbudzenie zamiłowania do posługiwania się poprawną polszczyzną.  Młodzież zmagała się z pytaniami dotyczącymi fleksji, frazeologii i poprawnej polszczyzny. Na podium stanęli uczniowie z Dygowa:
I miejsce – Aleksandra Grębowiec,
II miejsce – Radosław Suski,
III miejsce – Aleksandra Niemierzycka