Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego społeczność samorządowa i szkolna podziękowała Magdalenie Skonieczka za 12 lat pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie. Jej pięcioletnia kadencja zakończy się 31 sierpnia. Podziękowania przekazali: Grzegorz Starczyk - Wójt Gminy Dygowo, Jerzy Leszczyński – Przewodniczący Rady Gminy Dygowo, oraz przedstawiciele instytucji podległych samorządowi: Wioleta Dzwolak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie oraz Katarzyna Iwanejko – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Za owocną współpracę podziękowali również przedstawiciele Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Podziękowania przedstawicieli Rady Pedagogicznej skierowane zostały również do Agnieszki Lipczyńskiej, która pełniła funkcję wicedyrektora szkoły, a której funkcja również zakończy się z końcem sierpnia.