Uczniowie z Wrzosowa na Sesji Szkół Łukasiewiczowskich

W dniach od 22 do 23 września przedstawiciele polskich szkół imienia Ignacego Łukasiewicza spotykali się na cyklicznej Sesji Szkół Łukasiewiczowskich w Płocku. Miejscem tego wydarzenia był Zespół Szkół Centrum Edukacji. Spotkanie ukierunkowane było na propagowanie postaci Patrona - Ignacego Łukasiewicza, wielkiego  wynalazcy, prekursora przemysłu naftowego, patrioty i społecznika. Ponadto umożliwiają integrowanie środowiska, poznanie funkcjonowania różnych placówek oświatowych  w Polsce oraz wymiany  doświadczeń.Szkołę z Wrzosowa reprezentowały uczennice klasy VII: Zofia Pokusa, Zuzanna Dopart i Kinga Nieznańska oraz opiekun Małgorzata Siarnik.