9 września odbyło pierwsze zebranie  w roku szkolnym 2021/2022 rodziców uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej we Wrzosowie.  Na sali sportowej  miało miejsce ogólne spotkanie na którym wójt Grzegorz Starczyk przedstawił rodzicom nową dyrektor szkoły –Ewę Baran. Pięcioletnia kadencja na tym stanowisku rozpoczęła się 1 września. Pani dyrektor przedstawiając  swoje plany pracy w placówce podkreśliła  swoje związki z miejscowością i szkołą. Akcentowała ,że będzie chciała stworzyć uczniom warunki do jak najlepszego rozwoju, podnoszenia poczucia własnej wartości tak aby zawsze mogli mówić otwarcie ,że pochodzą z Wrzosowa i uczyli się w miejscowej szkole.