• „Najpiękniejszy wiejski ogród w gminie Dygowo”. Zaproszenie do udziału w konkursie

  Gmina Dygowo organizuje letni konkurs kierowany do mieszkańców gminy, którzy chcą się pochwalić zagospodarowaniem swojego przydomowego ogrodu. Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk serdecznie zaprasza do udziału w konkursie. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są poniżej.

 • „Fundamenty” w Dygowie niebawem przejdą do historii. 6 ofert na budowę nowego obiektu

  Gmina Dygowo po raz pierwszy prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem platformy internetowej miniPortal Urzędu Zamówień Publicznych. Do ogłoszonego przetargu pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie”. Zgłosiło się sześciu oferentów , w tym jedno konsorcjum czterech firm. Najniższą ofertę w kwocie 7 300 000 złotych  złożył Sebastian Iwicki ,Usługi Remontowo Budowlane z Bardów. Komisja przetargowa Urzędu Gminy w Dygowie po sprawdzeniu ofert ogłosi wyniki.

 • 10. Bal Seniorów z Gminy Dygowo

  Już dziesiąty raz Gmina Dygowo- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’’, zorganizowały Bal Seniora. Inicjatywa zapoczątkowana w 2010 roku przez prezesa stowarzyszenia „Senior” Antoniego Bernatowicza  i ówczesnego wójta Gminy Dygowo Marka Zawadzkiego ma się bardzo dobrze i cieszy nie słabnącym zainteresowaniem. Zapisy na to wydarzenie rozpoczynają się i kończą  się w dniu , w którym się rozpoczęły.

  Formuła tej imprezy została od ubiegłego roku wzbogacona o grupowy taniec seniorów. W 2018 roku bal rozpoczął polonez a w tym roku walc. Walca, króla tańców salonowych , mimo ogromnej tremy dziewięć par seniorów na czele których stał wójt Grzegorz Starczyk i kierowniczka GOPS-u Wioleta Dzwolak,  wykonano z wielką atencją i gracją jednocześnie.  O przygotowanie choreograficzne zadbał w tym roku Zbigniew Kozak.

  Zapraszam do obejrzenia fotogalerii  jak również materiału wideo gdyż materiał wzajemnie się uzupełnia.

 • 102. rocznica odzyskania niepodległości. Obchody w Dygowie z pandemią w tle

  Święto Dnia Niepodległości w Dygowie , ze względu na pandemię koronawirusa ,miło  charakter symboliczny. Punktualnie o godzinie dwunastej ,na Placu Wolności wciągnięto na maszt flagę państwową,  odśpiewano dwie zwrotki hymnu i złożono wiązankę kwiatów przy pomniku  Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej.

  W uroczystości udział brali: Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, Przewodniczący Rady Gminy Dygowo, Jerzy Leszczyński, proboszcz Parafii Dygowo, ks. Piotr Niedźwiadek oraz druhowie asysty honorowej z OSP Dygowo.

  Na zakończenie skromnej uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Dygowo.

 • 75 lat OSP Stojkowo

  W 1946 roku zapisane zostały pierwsze karty historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojkowie. Jednostkę założyli: Józef Adamczyk , Józef Liczner i Władysław Markiewicz, ziemię pod remizę przekazał Stanisław Jankowski, a wybudował ją Wincenty Nowakowski. Od tamtego czasu OSP w Stojkowie działa nieprzerwanie, choć w latach osiemdziesiątych była próba rozwiązania tej organizacji. Mieszkańcy , na czele z Władysławem Fijołem dali skuteczny opór tym działaniom.

  OSP wraz z mieszkańcami Stojkowa stanowią swego rodzaju monolit. Każda rodzina w miejscowości miała lub ma udział w funkcjonowaniu jednostki. Widać to przy okazji różnych wydarzeń w Stojkowie lub na terenie gminy. OSP , Koło Gospodyń Wiejskich i sołectwo łączą działania , co daje wymierne efekty, np. udział  najmłodszych pokoleń w tych grupach. Jak nigdzie w gminie widać dzieci i młodzież działaniach społecznych na rzecz Stojkowa. Zaszczepiony duch społecznikostwa w dzisiejszych czasach jest na wagę złota i z całą pewnością  będzie paliwem do dalszej działalności OSP Stojkowo.

  10 lipca połączone wspomnianych grup społecznych zorganizowały obchody 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojkowie. Przy budynku remizy i świetlicy odbył się uroczysty apel z udziałem gości mieszkańców i druhów OSP. Wydarzenie prowadził zarząd jednostki, zebranych przywitał prezes OSP Stojkowo Marcin Górniak, który również w słowach , jak to określił , od serca, podziękował wszystkim, którzy na przestrzeni 75 lat mieli i mają swój wkład w działalność jednostki OSP.

  Po tym kolejno zabrali głos goście:                               

  Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego , która wręczyła na ręce prezesa OSP Stojkowo medalion Gryfa Zachodniopomorskiego.

  Tomasz Tamborski - Starosta Kołobrzeski wraz z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Kołobrzegu Arturem Wasiewskim przekazali w imieniu Fundacji Bezpieczny Powiat czek na kwotę 2 500 złotych  na zakup specjalistycznej piły.

  Marek Huszla- zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu wraz st. kpt. Krzysztofem Azierskim, dowódcą JRG PSP w Kołobrzegu.

  Grzegorz Starczyk - Wójt Gminy Dygowo wraz z  Jerzym Leszczyńskim, Przewodniczącym Rady Gminy Dygowo.

  Marcin Tekiel – prezes zarządu OSP Gminy Dygowo wraz Tadeuszem Wygasiem.

  Robert Fijałkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościno.

  Następnie zostały wręczone odznaczenia druhom OSP Stojkowo oraz podziękowania osobom i organizacjom wspierającym jednostkę. Uchwałą Zarządu OSP Stojkowo , Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP przyznało odznaki za wysługę lat. Na szczególną uwagę zasługuje fakt przyznania odznaki za 65 lat służby druhowi Piotrowi Kawce – najstarszemu członkowi jednostki, który tworzył historię OSP przez wiele pokoleń.

  Odznaki za 50 lat służby przyznano: Janowi Jaroszowi, Eugeniuszowi Klimkowi, Mieczysławowi Krukowi i Ryszardowi Głogowskiemu.

  Oficjalną część zakończyła prezentacja i degustacja jubileuszowego tortu.

 • Aktywność Klubu Seniora w Dygowie nagrodzona

  Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk wraz z przewodniczącym Rady Gminy Dygowo, Jerzym Leszczyńskim wręczyli seniorom z Dygowa symboliczny klucz do nowej siedziby. Odremontowane pomieszczenie w świetlicy wiejskiej przy ulicy Ogrodowej będzie stałym miejscem spotkań Klubu Seniora Sercem Młodzi.

  Przy tej okazji wójt nagrodził również panie z klubu: Lidię Olszewską i Marię Balcerzak, które mimo pandemii aktywnie uprawiają lokalną turystykę rowerową. Od czerwca pokonały już ponad 1500 kilometrów.

 • Biesiada i Gonitwa Łososiowa 2020. W tym roku wygrał COVID-19

  Sztandarowa impreza Gminy Dygowo – Biesiada Łososiowa i triatlon Gonitwa łososiowa,  w tym roku nie odbędzie się. Zagrożenie koronawirusem uniemożliwia przeprowadzenie imprezy w sposób bezpieczny dla jej uczestników. Oficjalną informacje o tym fakcie przekazał Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk.

  Zdjęcia archiwalne z Biesiady Łososiowej w 2018 i 2019.

 • Dobre tempo inwestycji Gminy Dygowo we Włościborzu

  Ściany konstrukcyjne zwieńczone betonowym wieńcem ukazały bryłę nowobudowanej świetlicy we Włościborzu.  Ekipa budowlana montowała w dniu dzisiejszym drewniane wiązary dachowe. Nowoczesne prefabrykaty, łączone ze sobą za pomocą płytki wielokolcowej stanowią podstawę konstrukcji dachowej.

  Plac budowy odwiedził Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk. Kierownik budowy zapewniła ,że parce postępują zgodnie z założeniami harmonogramu , co więcej ,lekko go wyprzedzają. Firma ze Szczecina nie wyklucza zakończenia inwestycji przed terminem.

  Budowa świetlicy we Włościborzu zostanie zrealizowana przy wsparciu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Drastyczne podwyżki cen gazu. Samorządowcy łączą siły w proteście

  19 października 2021 roku w Tarnowie Podgórnym odbył się zjazd samorządowców reprezentujących około 60 gmin w Polsce , dotkniętych drastyczną podwyżką gazu dostarczanego miedzy innymi  przez G.E.N. GAZ Energia. Na spotkanie zainicjowane przez Wójta Tarnowa Podgórnego ,Tadeusza Czajkę przybyli włodarze gmin z Dolnego Śląska, Wielkopolski , województwa kujawsko-pomorskiego ,pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Mieszkańców  gminy Dygowo reprezentował wójt Grzegorz Starczyk.  Przedstawicielem G.E.N. GAZ Energia był członek zarządu Ireneusz Sawicki. Na sali obecni byli również posłowie: Waldy Dzikowski i Jakub Rutnicki.

  Podczas posiedzenia przedstawiciel spółki G.EN GAZ Energia odpowiadał na pytania dotyczące przyczyn tak drastycznej podwyżki cen gazu oraz jakie działania podjęła firma, aby te ceny obniżyć. Na zakończenie obrad samorządowcy powołali Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu i złożyli podpisy pod pismami protestacyjnymi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, a także Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych.

  Do prezydium komitetu wybrano:

  Koordynator krajowy – Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego

  Koordynatorzy regionalni:

  ·Jarosław Białk, Starosta Pucki (woj. pomorskie),

  ·Paweł Czuliński, Burmistrz Twardogóry (woj. dolnośląskie),

  ·Waldemar Miśko, Burmistrz Karlina (woj. zachodniopomorskie)

  ·Dariusz Strugała, Burmistrz Jaraczewa (woj. wielkopolski – część wschodnia)

  ·Tomasz Szulc  Burmistrz Opalenicy (woj. kujawsko-pomorskie oraz wielkopolskie – cz. zachodnia)

  Zapis wideo całego posiedzenia zjazdu samorządowców dostępny jest na kanale YouTube Tarnowo Podgórne.

  Komentarz Wójta Gminy Dygowo w materiale poniżej.

 • Dziękujemy Pionierom za wybranie gminy Dygowo jako miejsca do życia

  Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk ,uhonorował listem okolicznościowym 27 mieszkańców gminy,  którzy w latach czterdziestych dwudziestego wieku ,jako pierwsi osadnicy przybyli na ziemię dygowską.

  Pamięć o  ludziach, którzy przeżyli epizod największej wymiany ludności w nowożytnej Europie i tworzyli wszystko od początku, w nowym nieznanym miejscu ,jest ogromna wartością. Ma to szczególne znaczenie dla pokoleń urodzonych na tych ziemiach , które coraz bardziej odczuwają potrzebę identyfikowania się z miejscem zamieszkania i poszukiwania korzeni rodzinnych.

  głaz-pamieci-osadnikow-ii-ws-dygowo

   

 • Dzień Edukacji Narodowej. Wójt Gminy Dygowo spotkał się dyrektorami szkół

  14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.  Jest to święto wszystkich nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty. Z tej okazji wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z dyrektorami gminnych szkół z Czernina – Panią Jadwigą Puton, Dygowa – Panią Magdaleną Skonieczka oraz Wrzosowa – Panem Waldemarem Pankiewiczem.  Wójt złożył dyrektorom serdeczne życzenia za pracę wychowawczo- edukacyjną oraz za ich pośrednictwem przekazał najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty w szkołach Gminy Dygowo. 

  Spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji Pani Magdalenie Skonieczka, której okazji Dnia Edukacji Narodowej w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, wręczono Medal Komisji Edukacji Narodowej.

  Medal Komisji Edukacji Narodowej  to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

 • Festyn w Kłopotowie

  Mieszkańcy Kłopotowa w dniu wczorajszym uczestniczyli w letnim festynie zorganizowanym przez miejscowe sołectwo. Biesiada połączona z zabawą taneczną trwała od popołudnia  do pierwszej w nocy.  Tradycyjnie gościom serwowano specjały kulinarne sołeckiej kuchni – pierogi i hod dogi. Po raz pierwszy w historii letnich festynów w Kłopotowie odbyła się

 • Festyn we Wrzosowie

  We Wrzosowie odbył się letni piknik dla mieszkańców, przygotowany przez miejscowe sołectwo. Imprezę zorganizowano na stadionie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.  Dzieci i dorośli mogli skorzystać z wielu atrakcji plenerowej zabawy dzięki sponsorom indywidualnym i lokalnym firmom. Tradycyjnie zorganizowano loterię fantową i aukcję „w ciemno”.

 • Gmina Dygowo dostanie 8,5 miliona na budowę domu kultury

  W ramach programu bezzwrotnego wsparcia dla samorządów Gmina Dygowo otrzyma z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sto procent kwoty wnioskowanej na budowę obiektu użyteczności publicznej w Dygowie. W budynku  , który powstanie na tzw. fundamentach przy ulicy Kolejowej, projektowano przedszkole, bibliotekę, salę fitness, siłownię, zaplecze gastronomiczne, salę konferencyjną, sale społeczne oraz 9 pokoi. Wizualizacja obiektu widoczna jest na górze artykułu.

  Podpisanie umowy nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, a przetarg i rozpoczęcie realizacji w roku 2021.

  Celem programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju wszystkich regionów Polski podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii. Województwo zachodniopomorskie otrzyma w ramach programu ponad 490 mln zł.

 • Gmina Dygowo stawia na rozwój gospodarczy. Powstanie „Invest-Park”

  22 sesja Rady Gminy Dygowo przejdzie do historii jako moment , od którego realnie rozpoczęło się kształtowanie nowej wizji rozwoju gospodarczego gminy. Radni jednogłośnie dali zielone światło do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny „Invest-Park”. Jedynym udziałowcem spółki będzie Gmina Dygowo. Będzie to pierwsza w historii spółka gminna o charakterze komercyjnym. Park inwestycyjny powstanie przy drodze wojewódzkiej w Czerninie i w założeniu ma stworzenie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości wielu podmiotom.  Środki na  budowę w wysokości 4,5 mln zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz budżetu gminy.

  Na zdjęciu wójt Grzegorz Starczyk przy drodze wojewódzkiej nr 163, w miejscu gdzie na razie jeszcze rośnie zboże , ale właśnie tam powstanie ważna dla gminy i regionu przestrzeń rozwoju przedsiębiorczości- Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny „Invest-Park”.

  Więcej w materiale wideo. Wójt Grzegorz Starczyk przedstawił wizję rozwoju nowego obszaru gospodarczego w Czerninie.

 • Gmina Dygowo: zapalenie wirusowe budżetu gminy 2020 (wideo)

  Skutki gospodarcze wywołane pandemią koronawirua są już widoczne w finansach Gminy Dygowo. Miesiąc kwiecień zakończył ujemy bilans – około 250 tysięcy złotych. Maj i kolejne miesiące mogą przynieść również ujemne wartości. Samorząd szuka rozwiązań mogących spiąć budżet gminny. Oszczędności w funkcjonowaniu gminy i podległych jednostek i organizacji stawią  jednak niewielki udział w łataniu dziury budżetowej. Potrzebne są rozwiązania systemowe na szczeblu Państwa.

  Wójt Grzegorz Starczyk: Bez wsparcia ze strony Państwa będzie bardzo trudno spiąć budżet naszemu samorządowi. (…) jeśli nie dostaniemy wsparcia ze strony budżetu państwa to będziemy musieli radzić sobie w inny sposób ( …) będzie konieczne zaciągniecie kolejnych zobowiązań na bieżące funkcjonowanie(…) obligacje czy też  kredyty są jedną z opcji.

 • Gminne obchody Dnia Strażaka we Wrzosowie

  We Wrzosowie odbyły się gminne uroczystości związane z Dniem Strażaka. Obchody rozpoczął przemarsz pododdziałów gminnych  jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z remizy do kościoła parafialnego. Mszę św. odprawił proboszcz – ks. Kazimierz Koszykowski. Po mszy uroczystości przeniosły się na plac przy remizie.  Głos zabrali: wójt

 • GOKiB w Dygowie. Ostatnia prosta inwestycji

  Budowa obiektu użyteczności publicznej w Dygowie , w którym będzie miała siedzibę instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, zbliża się do końca. Wszelkie znaki na ziemi wskazują ,że obiekt może zostać ukończony jeszcze w tym roku. Jaka jest na to szansa zapytałem wójta Gminy Dygowo, Grzegorza Starczyka. Odpowiedź na to pytanie oraz dotyczące organizacji GOKiB w Dygowie znajdziecie Państwo w materiale wideo.

 • Granty sołeckie dla Jazów i Wrzosowa. Umowy podpisane

  W urzędzie gminy Ustronie Morskie podpisane zostały umowy dotyczące pomocy finansowej gminom w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”. Gminę Dygowo reprezentowali laureaci konkursu: sołectwo Jazy- sołtys Józef Tuz i sołectwo Wrzosowo – sołtys Małgorzata Kamińska oraz wójt Grzegorz Starczyk i skarbnik Sylwia Kot.

  Z ramienia Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisali marszałek Olgierd Geblewicz i członek zarządu Anna Bieńkowska.

  Za kwotę 10 000 złotych sołectwo Jazy będzie realizować projekt pn. „Stworzenie miejsca sport i edukacji ekologicznej”. Tę samą kwotę sołectwo Wrzosowo przeznaczy na projekt pn. „Serce Wrzosowa”.

 • Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dygowo

  Wójt Grzegorz Starczyk i skarbnik Sylwia Kot odpowiedzialna za budżet i finanse -fundament funkcjonowania gminy – chwilę po tym jak radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady 22. Sesji Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

  5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

  7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Dygowo

  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

  8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dygowo za 2020 rok i debata nad raportem.

  9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo,

  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok,

  3) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,

  4) zmiany w uchwale budżetowej gminy Dygowo na rok 2021,

  5) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030,

  7) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości,

  8) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

  9) wydzierżawienia nieruchomości –  części działki Nr 81 obręb ewidencyjny Dygowo oraz części działki Nr 45/1 obręb ewidencyjny Wrzosowo,

  10) wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 1/54 obręb ewidencyjny Gąskowo,

  11) przystąpienia Gminy Dygowo do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030

  i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji

  w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji,

  12) współpracy partnerskiej między Gminą Dygowo, Gminą Gościno, Sianów, Gminą Łobez

  i Gminą Szczecinek (gmina wiejska),

  13) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:– Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny „INVEST-PARK”, której jedynym udziałowcem jest Gmina Dygowo,

  14) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo,

  15) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją

  o wysokości dochodów,

  16) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dygowo na rok szkolny 2021/2022.

  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  11. Wolne wnioski.

  12. Zakończenie obrad.