• „Port Gmina Dygowo” zawsze na was czeka

  W szkołach gminnych w Czerninie , Dygowie i Wrzosowie odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego. Wójt Grzegorz Starczyk dzięki półgodzinnym przesunięciom rozpoczęcia uroczystości zabrał głos w każdej ze szkół. Gratulował uczniom osiągnięć i życzył szczególnie absolwentom powodzenia w nowych szkołach. We Wrzosowie nawiązując do marynistycznej scenerii zapewnił absolwentów ,którzy będą żeglować po morzach i oceanach życia, że „Port Gmina Dygowo” zawsze na nich czeka.

 • Bal absolwentów szkoły w Dygowie

  Uczniowie kończący gimnazjum oraz ósmą klasę szkoły podstawowej w Dygowie bawili się na balu, zorganizowanym przez rodziców. Wydarzenie to miało miejsce w Restauracji Vendi Servis w Hali Milenium w Kołobrzegu. W tym roku to już ostatni rocznik absolwentów gimnazjum  i zarazem pierwszy ósmoklasistów który opuszcza mury szkoły  w Dygowie po reformie oświatowej.

 • Blisko 70 procent nauczycieli szkół gminy Dygowo będzie zaszczepionych przeciw COVID-19

  Szczepienia pierwszej grupy nauczycieli klas I-III szkół podstawowych rozpoczęły się 12 lutego. Drugą grupę stanowią nauczyciele klas starszych i akademiccy i szczepienia dla nich rozpoczęły się 19 lutego.

  Z szczepienia korzystają nauczyciele urodzeni od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003. Pozostali ,urodzeni w 1955 roku i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie.

  W placówkach oświatowych z terenu gminy Dygowo zarejestrowało się do szczepienia przeciw COVD-19 blisko 70 procent kadry nauczycielskiej.

  szczeoienia-nauczycieli-gmina-dygowo

  szczepienia-gmina-dygowo

 • Czułam się lepiej kiedy byli wszyscy, niż teraz ,w tej pustej szkole

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dygowie, Magdalena Skonieczka, omówiła jak przebiega nauczanie zdalne w placówce oświatowej za którą jest odpowiedzialna.

 • Dzień Dziecka w Dygowie ( foto i wideo)

  Gmina Dygowo i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Dygowie zorganizowały piknik z okazji Dnia Dziecka. Na boisku sportowym w Dygowie przygotowano szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wójt Grzegorz Starczyk otwierając to wydarzenie podkreślił oczywistość ,że wszyscy jesteśmy dziećmi , więc zabawa była naprawdę dedykowana obecnym  na stadionie. Hitem były występy przedszkolaków ze wszystkich grup wiekowych. Dzieci dały popis wokalny  z naturalną , chyba tylko dzieciom swobodą. Przez cały czas trwania imprezy animatorzy – piraci prowadzili  zabawę tematyczną pt. Morskie przygody Kapitana Jacka. Dzieci mogły korzystać parku zabaw , przejażdżek konnych  oraz spróbować gry w crossmintona.  Ogromną popularnością cieszyła się loteria fantowa.

 • Egzamin gimnazjalny w Dygowie. Planowo i bez zakłóceń

  W szkole w Dygowie rozpoczął się egzamin gimnazjalny 2019. Pomimo trwającego od początku tygodnia strajku nauczycieli po raz ostatni po reformie do egzaminu gimnazjalnego podeszło 31 uczniów z dwóch klas. Komisja pracowała w pełnym składzie, choć jej pierwotny skład ze względu na strajk  został zmieniony. Egzaminy w pierwszym dniu przebiegły planowo ,bez zakłóceń. Gimnazjalistom przed rozpoczęciem egzaminu  z historii i WOS powodzenia życzył wójt Grzegorz Starczyk.

 • Egzamin ósmoklasisty w SP w Dygowie

  W Szkole Podstawowej w Dygowie do egzaminu z matematyki przystąpiło 25 uczniów. Wszyscy ósmoklasiści zostali rozlokowani w sali sportowej , której wielkość zapewniła zachowanie obowiązujących procedur sanitarnych w związku z zagrożeniem koronawirusem.

  Wychowawcą klasy przystępującej do egzaminu jest pan Robert Jaruzel.  Każdego wychowanka przed wejściem na egzamin witał „żółwikiem” i życzył powodzenia.

 • Ewentualny strajk nauczycieli wyzwaniem dla rodziców

  Większość nauczycieli w szkołach podstawowych gminy Dygowo opowiedziała się w referendach za strajkiem. Jeżeli centrale związkowe ZNP, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność" nie osiągną porozumienia z rządem to 8 kwietnia rozpocznie się strajk. Dyrektorzy szkół w Czerninie , Dygowie i Wrzosowie nie maja gotowego scenariusza na tę ewentualność. Aktualnie  na stronach internetowych i tablicach informacyjnych szkół  zamieszczone są informacje dla rodziców ( Czernin, Dygowo, Wrzosowo) w których dyrektorzy oświadczają ,że nie są w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w szkole i przedszkolu w przypadku strajku. Ponadto jest informacja ,że w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego z ZUS-u. Rodzice otrzymają również informacje od dyrektorów w czasie planowanych zebrań.

 • Gmina Dygowo nagrodziła najbardziej życzliwych i koleżeńskich uczniów

  24 czerwca w szkołach podstawowych gminy Dygowo miały miejsce zakończenia roku szkolnego 2021/2022. Uroczystości odbyły się kolejno: w Dygowie o godzinie 9.00, w Czerninie o godzinie 10.00 i we  Wrzosowie o godzinie 10.30. Na każdym z apeli wyróżnieni zostali uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce i konkursach wiedzy , sporcie, działalności społecznej oraz działaniach  w samorządzie szkolnym. Pożegnano również absolwentów ósmych klas. Wyróżnienia otrzymali także rodzice oraz organizacje i instytucje, które czynnie pomagały w organizacji wielu wydarzeń szkolnych.

  Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk odwiedził wszystkie szkoły i gratulował uczniom sukcesów w nauce , a nauczycielom i dyrektorom podziękował za trud pracy włożony w organizację zajęć oraz edukację w mijającym roku.

  Wójt wręczył również vouchery  na wyjazdy wakacyjne w okolice Zakopanego uczniom, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w klasach za najbardziej życzliwych i koleżeńskich. Gmina Dygowo w ramach działań promujących życzliwość i koleżeńskie postawy wśród społeczności szkolnej, zachęciła uczniów do wybrania w swoim gronie osób wpisujących się w tę ideę.

 • Komisja konkursowa oceniała bombki świąteczne

  25 listopada w świetlicy wiejskiej w Dygowie pracowała komisja oceniająca prace konkursu pn. „Najładniejsza bombka choinkowa”. W konkursie wzięło udział 5 grup przedszkolnych z Dygowa i Wrzosowa oraz 9 klas trzecich  ze szkół podstawowych w Dygowie, Wrzosowie i Czerninie. Komisja wyłoniła zwycięzców, ale ogłoszenie wyników nastąpi 12 grudnia w trakcie Kiermaszu Świąteczno  – Mikołajkowego w Dygowie.

  Konkurs realizowany  był w ramach projektu socjalnego „Mikołajki z profilaktyką” organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie we współpracy z Urzędem Gminy Dygowo. 

  Celem głównym projektu socjalnego „Mikołajki z profilaktyką”  było budowanie właściwych relacji między dziećmi oraz integracja, które z uwagi na nauczanie zdalne zostały zachwiane. Poprzez ogłoszenie konkursu na „Najładniejszą bombkę choinkową” zrealizowano poszczególne  cele:

  1. Budowanie prawidłowych relacji w grupie,

  2. Integracja,

  3. Rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych,

  4. Kształtowanie prawidłowej współpracy,

  5. Naukę zdrowej rywalizacji,

  6. Świadomość wsparcia ze strony innych, życzliwość, pomoc, zrozumienie w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

  Projekt socjalny skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych  kl. I-III z terenu gminy Dygowo. Uczestnictwo w konkursie było dobrowolne i nieodpłatne.

 • Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie rozstrzygnięty

  W dniu dzisiejszym rozstrzygnięto konkurs na kandydata do stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Dygowie. Komisję , która wyłoniła kandydata powołał organ prowadzący szkołę - Wójt Gminy Dygowo. Komisja konkursowa składała się 12 osób: po trzech przedstawicieli Gminy Dygowo i Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie; po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rodziców oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych. Przewodniczącą komisji była Sylwia Zaremba.

  Do konkursu zgłosiła się jedna kandydatka – Magdalena Skonieczka, która jest aktualnie dyrektorem szkoły w Dygowie. Pełni tę funkcję od 2012 roku.

  Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym komisja sprawdziła ofertę pod względem formalnym. W drugim etapie kandydatka na stanowisko dyrektora przedstawiła koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły. Dokument ten oraz rozmowa z kandydatką miała kluczowe znaczenie w jej ocenie merytorycznej. W trzecim etapie członkowie komisji w głosowaniu tajnym wybrali Magdalenę Skonieczka - kandydatkę na stanowisko dyrektora szkoły pięcioletniej kadencji począwszy od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2024 roku.

  Na podstawie dokumentacji postępowania konkursowego Wójt Gminy Dygowo właściwym zarządzeniem powierzy wyłonionej kandydatce stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie.

 • Miniolimpiada Przedszkolaków w Dygowie

  W szkole w Dygowie zorganizowano pierwszą Miniolimpiadę Przedszkolaków. Brały w niej udział dzieci z terenu gminy Dygowo i gminy Kołobrzeg. Przedszkolaki startowały w konkurencjach: : biegi slalomem ,  rzut woreczkiem do celu, kopanie piłki do bramki. Zwycięzcami były wszystkie przedszkolaki. Dyplomy i medale wręczyła dyrektorka szkoły Magdalena Skonieczka. Na zakończenie organizatorzy przygotowali przedszkolakom ognisko. Hasło olimpiady: „Przedszkolaki z jednej paki”. Na otwarciu tego wydarzenia obecny był wójt Grzegorz Starczyk.  

 • Od 1 września uczniowie wracają do szkół na terenie gminy Dygowo

  W dniu dzisiejszym wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z dyrektorami szkół podstawowych w  Czerninie, Dygowie i Wrzosowie. Główny temat rozmów dotyczył powrotu uczniów do normalnego trybu nauczania w szkołach. Omawiane były także tegoroczne wyniki egzaminów ósmoklasistów.

  Przy tej okazji umówiłem się z dyrektorami na rozmowy o: przygotowaniu szkół do pracy dydaktycznej z obostrzeniami sanitarnymi, reagowaniu w przypadku pojawienia się ewentualnych symptomów choroby u uczniów lub personelu, rozpoczęciu roku szkolnego oraz wynikach ósmoklasistów.

 • Pandemia koronowirusa. Aktualna sytuacja w Gminie Dygowo

  Wójt Grzegorz Starczyk przedstawia aktualną sytuację w gminie Dygowo , w związku z pandemią koronawirusa.

   

 • Pierwszy dzień wiosny 2019!

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dygowie świętowali nadejście wiosny!

 • Pierwszy dzwonek w szkołach Gminy Dygowo

  W szkołach i oddziałach przedszkolnych Gminy Dygowo rozpoczął się dziś nowy rok szkolny. Łącznie do gminnych szkół i przedszkoli uczęszczać 572 uczniów i przedszkolaków ( 409 uczniów i 163 przedszkolaków). W Czerninie naukę rozpocznie 130 uczniów i 20 przedszkolaków ( łącznie z zerówką), w Dygowie 151 uczniów i 88 przedszkolaków (łącznie z zerówką) a we Wrzosowie 128 uczniów i 55 przedszkolaków ( łącznie z zerówką).

  Życzenia rozpoczynającym rok szkolny złożył w Dygowie i Wrzosowie wójt Grzegorz Starczyk a w Czerninie sekretarz gminy Dorota Gruchała.

  Z nowym rokiem szkolnym ,nową pięcioletnią kadencję rozpoczyna dyrektorka szkoły w Dygowie Magdalena Skonieczka, która wygrała konkurs na to stanowisko przeprowadzony 24 kwietnia tego roku.

 • Referenda strajkowe w szkołach na terenie gminy Dygowo

  W dniu dzisiejszym w szkołach podstawowych gminy Dygowo - Czerninie, Dygowie i Wrzosowie przeprowadzone zostały referenda strajkowe. Wzięli  w nich udział nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Na karcie do głosowania jest tylko jedno pytanie: „Czy wobec niespełnienia żądania dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, pracowników pedagogicznych i innych o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia jesteś za przeprowadzeniem strajku począwszy od 8 kwietnia?”. Zarząd Oddziału ZNP w Dygowie nie udziela żadnych informacji dotyczących kiedy i czy w ogóle będą opublikowane wyniki i frekwencja referendum.

  Zobacz wcześniejszy artykuł „Spór zbiorowy w szkołach gminy Dygowo. Fiasko rokowań i mediacji”.

 • Rozpoczął się strajk nauczycieli w placówkach oświatowych gminy Dygowo

  We wszystkich placówkach oświatowych gminy Dygowo rozpoczęły się akcje strajkowe. Strajkuje zdecydowana większość nauczycieli i pracowników administracji. Szkoły w Czerninie , Dygowie i Wrzosowie opustoszały. Od godziny ósmej rozmawiałem z dyrektorami placówek. Ilu nauczycieli strajkuje? Czy szkoły maja pod opieką dzieci? Czy odbędą się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów. Pytałem o reakcje rodziców na akcję strajkową.

 • Ślubowanie i pasowanie na uczniów pierwszoklasistów w Dygowie

  W szkole podstawowej w Dygowie 20 pierwszoklasistów , 10 dziewczynek i 10 chłopców ślubowało być dobrymi uczniami. Pasowanie na ucznia , którego dokonała dyrektor szkoły Magdalena Skonieczka włączyło oficjalnie pierwszaków do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie. Zwieńczeniem tak doniosłego aktu było wręczenie najmłodszym uczniom pamiątkowych dyplomów , upominków i biretów oraz wspólna fotografia. Przed ceremonią pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie ,wokalne oraz taneczne. Wychowawcą klasy jest pani Czesława Buława.