• Czułam się lepiej kiedy byli wszyscy, niż teraz ,w tej pustej szkole

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dygowie, Magdalena Skonieczka, omówiła jak przebiega nauczanie zdalne w placówce oświatowej za którą jest odpowiedzialna.

 • Dzień Edukacji Narodowej. Wójt Gminy Dygowo spotkał się dyrektorami szkół

  14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.  Jest to święto wszystkich nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty. Z tej okazji wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z dyrektorami gminnych szkół z Czernina – Panią Jadwigą Puton, Dygowa – Panią Magdaleną Skonieczka oraz Wrzosowa – Panem Waldemarem Pankiewiczem.  Wójt złożył dyrektorom serdeczne życzenia za pracę wychowawczo- edukacyjną oraz za ich pośrednictwem przekazał najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty w szkołach Gminy Dygowo. 

  Spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji Pani Magdalenie Skonieczka, której okazji Dnia Edukacji Narodowej w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, wręczono Medal Komisji Edukacji Narodowej.

  Medal Komisji Edukacji Narodowej  to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

 • Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie rozstrzygnięty

  W dniu dzisiejszym rozstrzygnięto konkurs na kandydata do stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Dygowie. Komisję , która wyłoniła kandydata powołał organ prowadzący szkołę - Wójt Gminy Dygowo. Komisja konkursowa składała się 12 osób: po trzech przedstawicieli Gminy Dygowo i Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie; po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rodziców oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych. Przewodniczącą komisji była Sylwia Zaremba.

  Do konkursu zgłosiła się jedna kandydatka – Magdalena Skonieczka, która jest aktualnie dyrektorem szkoły w Dygowie. Pełni tę funkcję od 2012 roku.

  Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym komisja sprawdziła ofertę pod względem formalnym. W drugim etapie kandydatka na stanowisko dyrektora przedstawiła koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły. Dokument ten oraz rozmowa z kandydatką miała kluczowe znaczenie w jej ocenie merytorycznej. W trzecim etapie członkowie komisji w głosowaniu tajnym wybrali Magdalenę Skonieczka - kandydatkę na stanowisko dyrektora szkoły pięcioletniej kadencji począwszy od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2024 roku.

  Na podstawie dokumentacji postępowania konkursowego Wójt Gminy Dygowo właściwym zarządzeniem powierzy wyłonionej kandydatce stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie.

 • Nowy rok szkolny, nowa dyrektor we Wrzosowie

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 we Wrzosowie było w dalszym ciągu w cieniu obostrzeń sanitarnych.  Uczniowie wszystkich klas spotkali się z wychowawcami klasach, jedynie pasowanie pierwszaków na uczniów odbyło się na sali gimnastycznej i miało uroczysty charakter.

  Dzień dzisiejszy był również pierwszym dniem pracy nowej dyrektor szkoły – Ewy Baran, która przywitała się z uczniami w poszczególnych klasach, a następnie przewodniczyła ceremonii pasowania na ucznia. Na uroczystości obecni byli rodzice pierwszaków ,wójt Grzegorz Starczyk oraz zaproszeni goście.

  Wrażeniami z pierwszego dnia podzieliła się dyrektor Ewa Baran

 • Pożegnanie dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzosowie

  Zakończenie roku szkolnego było okazją do podziękowań dyrektorowi Waldemarowi Pankiewiczowi za trzy dekady pracy na rzecz placówki oświatowej we Wrzosowie. Wójt Grzegorz Starczyk i przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński wyrazili swoje uznanie za wieloletnią pracę ,której wyznacznikiem było tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju uczniów i funkcjonowania szkoły.

  Przedszkolaki ,uczniowie , grono nauczycielskie również podziękowali swojemu dyrektorowi. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie odchodzącemu dyrektorowi fotoobrazu ze zdjęciami nauczycieli, którzy trzymali litery tworzące zdanie: "Zawsze będziesz naszym Dyrektorem”

 • Szkoła w Czerninie. Konsultacje uczniów ósmych klas z nauczycielami (wywiad)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerninie, pani Jadwiga Puton przedstawiła jak obecnie funkcjonuje placówka i jak będzie zorganizowany w czerwcu egzamin ósmych.

 • Wójt przedstawił rodzicom nową dyrektor szkoły we Wrzosowie

  9 września odbyło pierwsze zebranie  w roku szkolnym 2021/2022 rodziców uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej we Wrzosowie.  Na sali sportowej  miało miejsce ogólne spotkanie na którym wójt Grzegorz Starczyk przedstawił rodzicom nową dyrektor szkoły –Ewę Baran. Pięcioletnia kadencja na tym stanowisku rozpoczęła się 1 września. Pani dyrektor przedstawiając  swoje plany pracy w placówce podkreśliła  swoje związki z miejscowością i szkołą. Akcentowała ,że będzie chciała stworzyć uczniom warunki do jak najlepszego rozwoju, podnoszenia poczucia własnej wartości tak aby zawsze mogli mówić otwarcie ,że pochodzą z Wrzosowa i uczyli się w miejscowej szkole.