Image

 

 

 

 

 

Podsumowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Dygowo

 • 5 lat działalności Zespołu Śpiewaczego Dąbrówka

  Dziś obchodzimy pięciolecie działalności artystycznej Zespołu Śpiewaczego Dąbrówka z Dębogardu. Jubileusz zorganizowany został w świetlicy wiejskiej w Czerninie, gdzie dokładnie 11 maja 2013 roku zespół wystąpił po raz pierwszy na scenie uświetniając otwarcie tego obiektu po kapitalnym remoncie. Gmina Dygowo docenia dotychczasowe

 • Dygowskie Stowarzyszenie Ekologiczne znów działa

  Jak ważne jest dla człowieka środowisko naturalne, miejsce w którym żyje na co dzień,  już dziś nie trzeba  nikogo o tym przekonywać. Trzeba jednak w dalszym ciągu uwrażliwiać każdego ,aby na co dzień utrzymywać i przywracać krajobrazy naszej najbliższej okolicy do ich optymalnego znaczenia estetycznego i ekologicznego.

  Po 15 latach wraca do swoich statutowych zadań Dygowskie Stowarzyszenie Ekologiczne, które za cel bierze sobie właśnie ochronę i rewitalizację miejsc krajobrazu gminy Dygowo oraz promocję ekologii.

  Pierwszym zadaniem  jakie postawiło przed sobą stowarzyszenie to uprządkowanie terenu zielonego przy dworcu kolejowym w Dygowie. W lutym tego roku wichura powaliła białą topolę , która do dnia dzisiejszego, połamana i częściowo oparta o sąsiednie drzewo czeka pocięcie a teren na uporządkowanie.

  Zadanie nie jest proste gdyż działka należy do jednej ze spółek kolejowych. Wszelkie działanie na tej działce mogą odbywać się tylko za zgodą właściciela i na jego zlecenie.

  W dniu dzisiejszym członkowie stowarzyszenia spotkali się z wójtem Gminy Dygowo, który przedstawił aktualną sytuację związaną z powalanym drzewem oraz aspektem praw własności gruntów w okolicy. Spółka PKP zleciła już pocięcie drzewa i ma to fizycznie nastąpić do końca października a wszelkie dalsze działania związane z tym terenem muszą być omawiane wyłącznie z właścicielem działki.

  Nowy zarząd Stowarzyszenia podejmie rozmowy z PKP w sprawie zagospodarowania terenu jako miejsca wypoczynku i rekreacji.

 • Gmina Dygowo zaprasza w sobotę na stoisko edukacyjne

  Podczas trwania Biesiady Łososiowej będzie czynne stoisko edukacyjne Gminy Dygowo , które promować będzie gospodarkę zrównoważoną  w obszarze gospodarowania odpadami.

 • Oswoić PSZOK-a

  Od 8 października ubiegłego roku w Dygowie rozpoczął działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy gminy  mogą dostarczyć do punktu wszystkie odpady powstające w gospodarstwie domowym poza tymi , które zbierane są do przydomowych pojemników oraz odpadami niebezpiecznymi.

  Jak w praktyce wyglądają trzy pierwsze miesiące funkcjonowania PSZOK-u?

  lość przyjętych oodpadów poszczególnych rodzajów od mieszkańców gminy Dygowo obrazuje  poniższa tabela.

  Porównanie Ilości odpadów odbieranych od mieszkańców roku 2019 z latami poprzednimi obrazuje wykres poniżej.

  Zainteresowanie mieszkańców gminy dostarczeniem do punktu odpadów jest niewielkie w stosunku do funkcjonujących do niedawna zbiórek mobilnych. Wcześniej można było wrzucić do podstawionych w każdej miejscowości gminy praktycznie wszystko, bez segregacji. Do PSZOK-u trzeba odpady posegregowane dowieźć osobiście. Za nadwyżkę wagową wielkogabarytów i odpadów remontowo-budowlanych zmieszanych ,w ramach wyznaczonych limitów na gospodarstwo domowe, trzeba zapłacić. Do tego dochodzi pewna bariera mentalna. PSZOK, skoro już jest, nie „ucieknie”, więc można rzeczy zbędne przetrzymywać dalej na terenie posesji. Kontenery zbiórek mobilnych były dostępne tylko dwie doby i to dwa, trzy razy w roku toteż mobilizacja była niezbędna. Z całą pewnością w ramach porządków wiosennych zainteresowanie gminnym centrum gospodarki odpadami wzrośnie. Pozostaje jeszcze mieć nadzieję ,że wszyscy obiorą kierunek dostarczenia odpadów do PSZOK-u a nie będą szukać alternatywnych rozwiązań.

  Potrzeba czasu aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie był wykorzystywany w pełni swoich możliwości. Po prostu trzeba się z nim oswoić. PSZOK to element systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i nie ma od tego odwrotu. Osiągnięcie rygorystycznych wskaźników recyklingu przez gminę w tym roku i kolejnych latach będzie możliwe tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców gminy . Informacja na temat segregacji jest szeroko dostępna i ujednolicona na terenie kraju , pozostaje tylko dobra wola i chęci ,aby odpady trafiały tam gdzie ich miejsce.

  PSZOK to również element kształtowania kultury ekologicznej. Dostarczane do punku posegregowane odpady to początek recyklingu lub bezpiecznej utylizacji. To nic innego jak nasz wkład w dbałość o środowisko.

  Źródło danych: raporty PSZOK_Gmina Dygowo

 • Zaproszenie na Wielkie Sprzątanie Parsęty.

  Już po raz trzynasty  firma Troton, najstarsza polska organizacja ekologiczna Klub Gaja, i Porozumienie dla Parsęty, zapraszają na Wielkie Sprzątanie Parsęty. W tym roku spotykamy się w sobotę 12 maja 2018 o godzinie 11.00, jak zwykle na parkingu za mostem w Ząbrowie.W programie imprezy m.in.  konkursy  o tematyce ekologicznej, występy