Image

 

 

 

 

 

Sołectwo Wrzosowo wybrało nową sołtyskę

Wybory sołtysa w Jazach. Po 35 latach zmiana pokoleniowa

Nowa sołtyska w Pustarach

 • 90 procent deklaracji śmieciowych w gminie Dygowo zakłada sortownie odpadów!

  Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych, które będą obowiązywać  w gminie Dygowo od 1 kwietnia  stanowią swoisty eko impuls dla osób , które korzystają z jednego pojemnika na odpady zmieszane ( niesegregowane). 36 złotych od osoby miesięcznie na odpady zmieszane to poważny wydatek. Już ponad jedna trzecia deklaracji mieszkańców niesegregujących odpady została skorygowana na segregację – opłata 18 złotych od osoby za miesiąc. Do dnia dzisiejszego to 75 deklaracji. Przechodzenie mieszkańców na system segregacji śmieci jest pożądane z punktu widzenia dbałości o środowisko, jednakże dla Gminy Dygowo stanowi mniejsze wpływy do budżetu gospodarki odpadami  a operatorowi odpowiedzialnemu za ich odbiór tworzy problemy z zapewnieniem dodatkowych pojemników. Aktualnie ( 28.03.2019) w gminie Dygowo złożonych je 1579 deklaracji na segregację odpadów w przydomowych pojemnikach  i 147 deklaracji na niesegregowanie odpadów. Wszystko wskazuje ,że ta  ostatnia liczba będzie się zmniejszać. Już ponad 90 procent wszystkich deklaracji zakłada sortowanie odpadów.

  Więcej o gospodarce odpadami:

  1. Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminie Dygowo

  2. Radni przyjęli wyższe stawki za odpady komunalne

  3. Nowy cennik opłat za składowanie odpadów komunalnych wszedł w życie

 • Nowy cennik opłat za składowanie odpadów komunalnych wszedł w życie

  Zmieniły się stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 miedzy innymi w zakresie składowania odpadów. Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska poinformował Gminę Dygowo ,że ulega zmianie cena za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i ulegających biodegradacji. Opłata za tonę odpadów

 • Oswoić PSZOK-a

  Od 8 października ubiegłego roku w Dygowie rozpoczął działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy gminy  mogą dostarczyć do punktu wszystkie odpady powstające w gospodarstwie domowym poza tymi , które zbierane są do przydomowych pojemników oraz odpadami niebezpiecznymi.

  Jak w praktyce wyglądają trzy pierwsze miesiące funkcjonowania PSZOK-u?

  lość przyjętych oodpadów poszczególnych rodzajów od mieszkańców gminy Dygowo obrazuje  poniższa tabela.

  Porównanie Ilości odpadów odbieranych od mieszkańców roku 2019 z latami poprzednimi obrazuje wykres poniżej.

  Zainteresowanie mieszkańców gminy dostarczeniem do punktu odpadów jest niewielkie w stosunku do funkcjonujących do niedawna zbiórek mobilnych. Wcześniej można było wrzucić do podstawionych w każdej miejscowości gminy praktycznie wszystko, bez segregacji. Do PSZOK-u trzeba odpady posegregowane dowieźć osobiście. Za nadwyżkę wagową wielkogabarytów i odpadów remontowo-budowlanych zmieszanych ,w ramach wyznaczonych limitów na gospodarstwo domowe, trzeba zapłacić. Do tego dochodzi pewna bariera mentalna. PSZOK, skoro już jest, nie „ucieknie”, więc można rzeczy zbędne przetrzymywać dalej na terenie posesji. Kontenery zbiórek mobilnych były dostępne tylko dwie doby i to dwa, trzy razy w roku toteż mobilizacja była niezbędna. Z całą pewnością w ramach porządków wiosennych zainteresowanie gminnym centrum gospodarki odpadami wzrośnie. Pozostaje jeszcze mieć nadzieję ,że wszyscy obiorą kierunek dostarczenia odpadów do PSZOK-u a nie będą szukać alternatywnych rozwiązań.

  Potrzeba czasu aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie był wykorzystywany w pełni swoich możliwości. Po prostu trzeba się z nim oswoić. PSZOK to element systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i nie ma od tego odwrotu. Osiągnięcie rygorystycznych wskaźników recyklingu przez gminę w tym roku i kolejnych latach będzie możliwe tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców gminy . Informacja na temat segregacji jest szeroko dostępna i ujednolicona na terenie kraju , pozostaje tylko dobra wola i chęci ,aby odpady trafiały tam gdzie ich miejsce.

  PSZOK to również element kształtowania kultury ekologicznej. Dostarczane do punku posegregowane odpady to początek recyklingu lub bezpiecznej utylizacji. To nic innego jak nasz wkład w dbałość o środowisko.

  Źródło danych: raporty PSZOK_Gmina Dygowo

 • Pierwsze kontenery wyjechały z PSZOK-u w Dygowie

  Z terenu PSZOK w Dygowie Zieleń Miejska z Kołobrzegu odebrała w dniu dzisiejszym pierwsze kontenery z odpadami. Od czasu otwarcia punktu w dniu  8 października zostały zapełnione tylko dwa kontenery z odpadami budowlanymi zmieszanymi i jeden z wielkogabarytami.

 • Uwaga! Zbiórka wielkogabarytów i odpadów budowlanych

  Urząd Gminy w Dygowie informuje, że od 3 do 20 marca na terenie gminy Dygowo przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz budowlano-remontowych. Poniżej dostępny jest harmonogram odbioru oraz miejsca zbiórki. Przeznaczenie kontenerów będzie oznaczone.